Iedereen krijgt er wel eens mee te maken: een bestuursorgaan neemt een besluit waar men het niet mee eens is. De gemeente besluit bijvoorbeeld om al die mooie bomen in het park achter uw huis te kappen. Of er wordt besloten om voor uw deur een nieuw appartementencomplex te bouwen, waardoor u straks tegen een muur aan kijkt. Zo zijn er tal van voorbeelden te bedenken.

Bezwaar maken en belanghebbendheid

Nu is natuurlijk de vraag wat men hiertegen kan doen. Het is wettelijk vastgelegd dat men tegen besluiten van een bestuursorgaan (in dit geval de gemeente) bezwaar en beroep kan aantekenen. Om bezwaar te mogen maken is het belangrijk dat de bezwaarmaker een belanghebbende is in de zin van artikel 1:2 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Uit dit wetsartikel blijkt dat een belanghebbende iemand is “wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”. Degene aan wie het besluit geadresseerd is wordt een directbelanghebbende genoemd. Diegene kan altijd in bezwaar of beroep.

Maar niet alleen een directbelanghebbende kan bezwaar of beroep aantekenen. Een zogenoemde derdebelanghebbende kan dit ook. Om als derdebelanghebbende aangemerkt te worden moet er wel aan een aantal criteria voldaan worden. Deze criteria worden ook wel de OPERA-criteria genoemd. Onderstaand een korte weergave van de criteria:

  • Objectief bepaalbaar belang: u moet een objectief bepaalbaar belang hebben. Dit houdt in dat u niet enkel een subjectief bepaalbaar belang (zoals smaak, psychische gesteldheid of gedachten) mag hebben.
  • Persoonlijk belang: u moet zich voldoende kunnen onderscheiden van willekeurige andere burgers. In het bestuursrecht is vaak zicht vanuit de woning van groot belang.
  • Eigen belang: u komt op voor uw eigen belang, en niet voor dat van iemand anders.
  • Rechtstreeks belang: Er moet voldoende verband gezien kunnen worden tussen de gevolgen van het besluit en uw belang. U kunt bijvoorbeeld niet in bezwaar tegen een besluit dat de gemeente genomen heeft tegen uw verhuurder.
  • Actueel belang: Het belang dat u heeft mag niet enkel in de toekomst gelegen zijn. U kunt bijvoorbeeld niet in beroep tegen een besluit dat de gemeente neemt over uw mogelijke toekomstige woonomgeving

Als u aan alle bovenstaande criteria voldoet dan wordt u waarschijnlijk aangemerkt als een belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb en kunt u in bezwaar tegen de beslissing van een bestuursorgaan. Toch is het, ondanks bovenstaande criteria, soms zeer onduidelijk of iemand wel of geen (derde)belanghebbende is. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s