Een jaarlijks terugkerend ritueel is de aangifte inkomstenbelasting. De aangifte inkomstenbelasting dient gedaan te worden door iedereen die een inkomen in Nederland geniet en die in Nederland woont. Een bijzondere groep binnen de inkomstenbelasting vormen de ondernemers. Om aangemerkt te worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting, dient er voldaan te worden aan een aantal voorwaarden. Wanneer hieraan voldaan is, kan er gebruik gemaakt worden van verschillende ondernemersaftrekposten, wat het te betalen bedrag aan belasting aanzienlijk kan doen slinken.

Wanneer word ik als ondernemer voor de inkomstenbelasting gezien?

De kenmerken waaraan een ondernemer moet voldoen, staan beschreven in artikel 3.4 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB). Dit artikel luidt als volgt:

”In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder ondernemer: de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming.”

Uit dit artikel vloeien twee kenmerken voort, namelijk: ”voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven”, en ”die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming”. Kort gezegd betekent dit dat de kosten die op naam van de onderneming gemaakt worden voor rekening komen van de ondernemer, en dat de ondernemer verbonden wordt voor de verbintenissen die op naam van de onderneming aangegaan worden.

Het urencriterium

Het urencriterium wordt genoemd in artikel 3.6 Wet IB. Dit artikel stelt dat, om in aanmerking te komen voor bepaalde ondernemersaftrekposten, de ondernemer minimaal 1225 uur per kalenderjaar in de onderneming werkzaam moet zijn. Om voor de belastingdienst te kunnen bewijzen dat u daadwerkelijk 1225 uur in uw onderneming heeft gewerkt, dient u een urenadministratie bij te houden waarin u per dag de tijden aangeeft dat u werk verricht in naam van de onderneming. Het urencriterium is een belangrijk punt dat bij veel ondernemersfaciliteiten een grote rol speelt.

Wat is het voordeel als ik ondernemer ben voor de inkomstenbelasting?

Het voordeel dat behaald kan worden zit in de ondernemersaftrek en in de MKB-winstvrijstelling. Deze posten mogen van het belastbare inkomen uit onderneming afgetrokken worden. De ondernemersaftrek staat beschreven in artikel 3.74 Wet IB, en bedraagt de som van de zelfstandigenaftrek (artikel 3.76 Wet IB), de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (artikel 3.77 Wet IB), de meewerkaftrek (artikel 3.78 Wet IB), de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (artikel 3.78a Wet IB) en de stakingsaftrek (artikel 3.79 Wet IB). De MKB-winstvrijstelling (artikel 3.79a Wet IB) mag pas na aftrek van de ondernemersposten berekend en afgetrokken worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s