In ons kleine landje wonen we vaak dicht op elkaar. Dit brengt soms de nodige overlast met zich mee. Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er steeds minder sprake is van buurtoverlast. Toch ervaart 94 procent van alle Nederlanders wel eens overlast in de buurt. Ruim 40 procent ondervindt persoonlijk veel overlast. Deze overlast kan uit allerlei soorten bestaan. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van geluidsoverlast, stankoverlast, overlast door overhangende takken of verminderde lichtinval door het plaatsen van een schutting. Ook pesten, discriminatie en vernielingen kunnen onder het begrip overlast vallen. Natuurlijk is er een zekere mate van acceptabele overlast aanwezig, maar kan dit overgaan in onrechtmatige overlast. Hieronder kunt u lezen wanneer er sprake is van onrechtmatige overlast en wat u hiertegen kunt doen.

Wanneer is overlast onrechtmatig?

De bepaling die van toepassing is op onrechtmatige overlast is gelegen in artikel 37 van Burgerlijk Wetboek 5. Dit is echter een zeer ruime bepaling waardoor het moeilijk is om vast te stellen of overlast ook daadwerkelijk onrechtmatig is. In een aantal uitspraken heeft het hoogste rechtscollege in ons land, de Hoge Raad, een leidraad gegeven om vast te stellen of overlast onrechtmatig is. Dit hangt af van de aard, de ernst en de duur van de overlast. Ook de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval zijn van belang. Met de verdere omstandigheden worden de plaatselijke omstandigheden bedoeld. Dit betekent dat het verschil maakt of u in de stad of op het platteland woont. In de stad zult u meer moeten dulden dan op het platteland. Ook kijkt de rechter naar het tijdstip van het ontstaan van de overlast. Indien dit pas ontstaan is nadat u ergens bent gaan wonen dan is er meer reden om de overlast als onrechtmatig te bestempelen.  Ook speelt mee of de overlast noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een verbouwing.

Wat te doen bij onrechtmatige overlast?

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen is het erg moeilijk om te bepalen of er sprake is van onrechtmatige overlast. Het is een behoorlijk subjectief begrip, hinder betekent voor iedereen iets anders. Dat maakt het een lastig te bewijzen begrip. Natuurlijk wilt u dat de overlast stopt, maar ook dat u een goede relatie met uw buren hebt. Bij het aanpakken van overlast kunt u het volgende doen:

  1. Ga het gesprek aan met uw buren. Soms weten zij niet eens dat ze overlast veroorzaken en kan een gesprek erg helpen. Bespreek ook eventuele oplossingen, zoals het plaatsen van een schutting of extra isolatie.
  2. Houd een logboek bij waarin u opschrijft welke overlast u ervaart en hoe lang u dit duurt. Doe ook navraag bij uw andere buren of zij ook overlast ervaren. Het opbouwen van een dossier kan erg helpen bij eventuele verdere stappen.
  3. Indien een gesprek niet geholpen heeft kunt u als huurder een klacht indienen bij uw woningcoöperatie. Als eigenaar van een koopwoning kunt u mogelijk bij uw VVE informeren naar de mogelijkheden.
  4. Helpt dit allemaal niet? U kunt dan het beste juridisch advies inwinnen. Een adviseur kan u helpen en proberen te bemiddelen tussen u en uw buren. Ook kan hij samen met u een brief opstellen waarin in juiste termen de aard van overlast beschreven wordt en een termijn waarbinnen de overlast moet stoppen wordt genoemd.
  5. Als ook dit niet werkt kunt u vervolgstappen ondernemen door een rechtszaak te starten. Het is, door de complexiteit van het onderwerp, van belang dat u zich eerst goed laat informeren door een jurist over de mogelijkheden en slagingskansen.

Naar de rechter bij burenoverlast

Als u alles geprobeerd heeft en niks helpt kunt u naar de rechter stappen. Dit is wel een lange procedure waarin de relatie met uw buren aanzienlijk kan verslechteren. Een rechter kan, bij toekenning dat de overlast onrechtmatig is, de overlast laten stoppen. Het is van belang dat u zich van tevoren goed laat informeren over uw mogelijkheden. Wij kunnen u adviseren over uw mogelijkheden. De intake is volledig gratis.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s